+30. 2310 229329

Είναι επακόλουθο βαριάς κυστικής ακμής ή και μέτριας ακόμη που δεν αντιμετωπίσθηκε σωστά και αποτελεσματικά. Σήμερα με τις δραστικές θεραπείες που έχουμε στην διάθεση μας για την θεραπεία της ακμής το φαινόμενο έχει περιοριστεί. Συνήθως είναι ατροφικές ουλές και πιο σπάνια υπερτροφικές.

Η θεραπεία τους εξαρτάται από την βαρύτητα του προβλήματος.

Οι απλές ατροφικές επιφανειακές ουλές μπορεί βελτιωθούν ή και να θεραπευθούν με απλά μέσα όπως τα χημικά peeling,τα peeling κρυστάλλων (δερμοαπόξεση) και τα μη τραυματικό Laser (ND YAG).

Για τις σοβαρές (βαθιές-δύσμορφες) ουλές εφαρμόζουμε πιο επεμβατικές μεθόδους όπως Dermabration (δερμοαπόξεση) ,Laserabration (Laser απόξεση),(Fractional-CO 2 Laser) ή ακόμη και χειρουργική θεραπεία αποκατάστασης.

Ένα άλλο σοβαρό όπλο που έχουμε στα χέρια μας σήμερα είναι τα εμφυτεύματα (απορροφήσιμα ή μόνιμα) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν μονοθεραπεία ή συμπληρωματικά με τις άλλες θεραπείες που προαναφέραμε